Chuckar o planskivor

MASKIN AVANCE


list nummer: T101

teknisk data


NYSLIPADE GRADSAXSKÄR till HOAN gradsax 3 meter  
skären är i tre delar 		


PRIS 5000 kronor exkl 25% moms
Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but it is not binding in detail