Fräsmaskin

MASKIN AVANCE


list nummer: 1035

teknisk dataFabrikat 		Rosenfors
Typ:          RFV
Maskin nr        548
Bord:          310 * 1470 mm
Längdmatn.       890 mm
Tvärmatn.        275 mm
Vert matn.       425 mm
pinol matn       100 mm
Sp.huvud vridn     90­°
Sp nos         2¾"
Sp. hast        33 - 1500 v/min
Längdmatningar     12 - 775 mm/min
Vert matning      6,2 - 375 mm/min     
Snabbmatning L - tv   2500 mm/min
Snabbmatn vert     1250 mm/min
drivn huvudmotor    7,5 hk varv/min 1420
Matn motor       1,5 hk varv/min 1420
vikt          2500 kgPRIS kronor 15,000:- exkl 25% momsDenna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but it is not binding in detail