Pressvets

MASKIN AVANCE


list nummer: 545

- pressvets
Fabrikat NIMAK ST4/300 50 KWA
--
Pris kronor exkl.moms 5 000Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but it is not binding in detail